รหัสโครงการ451402
ชื่อโครงการเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูโดยวิธีผสมผสานเพื่อแก้ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนส่งออก
ประเภทโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
หัวหน้าโครงการศรุต สุทธิอารมณ์
หน่วยงานที่สังกัดสอพ.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูทุเรียนโดยวิธีผสมผสาน สามารถป้องกันการทำลายของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนและเพลี้ยแป้ง โดยเฉพาะป้องกันหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนได้ดีเท่าเทียมกับการห่อผล หรือการพ่นสารฆ่าแมลงตั้งแต่ผลอายุ 1 เดือน ถึงระยะเก็บเกี่ยวสำหรับใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการในการปฏิบัติเพื่อปลดเงื่อนไขการนำเข้าผลทุเรียนสดจากประเทศไทยไปออสเตรเลีย

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย

-

ระยะเวลาเริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 31/05/2546
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ630,000.00
งบประมาณที่โอน630,000.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง627,794.50
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษาไม่ระบุ
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ94,500.00
สถานะปัจจุบันสิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

บทคัดย่อบทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า