รหัสโครงการ660113
ชื่อโครงการโครงการพัฒนาและการผลิตต้นกล้าหมากสายพันธุ์ดีเพื่อการบริโภคสดและอุตสาหกรรม
ประเภทโครงการวิจัยต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร
หัวหน้าโครงการสุรกิติ ศรีกุล
หน่วยงานที่สังกัดสำนักผู้เชี่ยวชาญ
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลาเริ่มต้น 01/03/2566, สิ้นสุด 28/02/2568
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ8,500,000.00
งบประมาณที่โอน4,425,335.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง1,333,734.72
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา-
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ0.00
สถานะปัจจุบันกำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า