รหัสโครงการ660114
ชื่อโครงการโครงการพัฒนาพันธุ์และนวัตกรรมในการผลิตไข่ผำพรีเมียมสำหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนเสริมจากพืชสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพานิช
ประเภทโครงการวิจัยพัฒนาจากองค์ความรู้ซึ่งมีอยู่แล้ว สู่การประยุกต์งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิช
หัวหน้าโครงการสุรกิติ ศรีกุล
หน่วยงานที่สังกัดสำนักผู้เชี่ยวชาญ
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลาเริ่มต้น 01/03/2566, สิ้นสุด 31/08/2567
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ7,653,370.00
งบประมาณที่โอน5,737,285.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง1,063,850.73
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา-
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ0.00
สถานะปัจจุบันกำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า