หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 660114
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาพันธุ์และนวัตกรรมในการผลิตไข่ผำพรีเมียมสำหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนเสริมจากพืชสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพานิช
ประเภทโครงการวิจัย พัฒนาจากองค์ความรู้ซึ่งมีอยู่แล้ว สู่การประยุกต์งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิช
หัวหน้าโครงการ สุรกิติ ศรีกุล
หน่วยงานที่สังกัด สำนักผู้เชี่ยวชาญ
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/03/2566, สิ้นสุด 31/08/2567
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 7,653,370.00
งบประมาณที่โอน 5,737,285.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 1,063,850.73
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา -
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล