หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 451402
ชื่อโครงการ เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูโดยวิธีผสมผสานเพื่อแก้ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนส่งออก
ประเภทโครงการวิจัย การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ศรุต สุทธิอารมณ์
หน่วยงานที่สังกัด สอพ.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูทุเรียนโดยวิธีผสมผสาน สามารถป้องกันการทำลายของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนและเพลี้ยแป้ง โดยเฉพาะป้องกันหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนได้ดีเท่าเทียมกับการห่อผล หรือการพ่นสารฆ่าแมลงตั้งแต่ผลอายุ 1 เดือน ถึงระยะเก็บเกี่ยวสำหรับใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการในการปฏิบัติเพื่อปลดเงื่อนไขการนำเข้าผลทุเรียนสดจากประเทศไทยไปออสเตรเลีย

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย

-

ระยะเวลา เริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 31/05/2546
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 630,000.00
งบประมาณที่โอน 630,000.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 627,794.50
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา ไม่ระบุ
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 94,500.00
สถานะปัจจุบัน สิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

บทคัดย่อ บทคัดย่อ คก.1.pdf
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล